Privacy

datum 05 08 2020

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens  bij De Muziektuin worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Aan de bovenstaande datum kun je zien wanneer de verklaring is gewijzigd. 

1 BEDRIJF

Je leest op dit moment de privacyverklaring van De Muziektuin (Pop Academie Weesp).  De Muziektuin is een organisatie die zich richt op muziekeducatie. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Muziektuin verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

De Muziektuin

Kapelsteeg 2 (Vestigingsadres)

1381 XK Weesp

info@muziektuin.nl 

IBAN: NL15 RABO 0151 071659  

KvK 34137709

BTW nr 185327734B01

De Muziektuin verwerkt persoonsgegevens over jou, omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons  administratie programma bundlebit

 •         naam, Achternaam
 •         adres
 •         geboortedatum
 •         geslacht
 •         e-mailadres
 •         telefoon
 •         mobiele / vaste telefoon 
 •         les(sen) die gevolgd worden

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook aanvullende persoonsgegevens over je wanneer je deze gegevens aan ons verstrekt. 

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van Digitale Zaken/Bundlebit https://www.digitalezaken.nl/privacystatement/

2 DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door De Muziektuin. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Het versturen van mailings

De Muziektuin stuurt via e-mail mailings. Deze mailings zijn gericht op de informatievoorziening aan de ouders/leerlingen. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het algemene aanmeldformulier op de website van De Muziektuin. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. De nieuwsbrief wordt verstuurd via Google mail Meer informatie kun je terugvinden op de website van dit bedrijf: https://policies.google.com/privacy

2.2.  Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met De Muziektuin via de website of per e-mail. Als je je aanmeldt via ons aanmeldformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je in te kunnen schrijven voor de lessen, evenals de benodigde informatie om de lessen te kunnen factureren.

2.3  Analytics

De website van De Muziektuin  verzamelt op dit moment geen gegevens om de website te verbeteren maar zal dit in de toekomst wellicht wel gaan doen. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt op de website. Indien De Muziektuin start met het verzamelen van gegevens dan zullen wij Google contractueel verbieden  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en uw IP adres niet mee te geven. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Op het moment dat De Muziektuin start met het verzamelen van gegevens wordt deze privacyverklaring aangepast. 

2.4. Website en social media

Via de website word je soms doorverwezen naar andere pagina’s zoals Bandlab, Soundcloud, Flickr, Instagram, Facebook & Youtube. Hier is foto- , audio- en beeldmateriaal te vinden dat wij gebruiken voor promotiedoeleinden. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google.

Dit gebeurd ook door Facebook, Instagram, soundcloud, Flickr en Bandlab. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren, de berichten, audio en beeldmateriaal vanaf alle (social) media zullen dan echter niet worden weergegeven. De gebruikte media netwerken hebben zich aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stellen zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 1. ONTVANGERS

De gegevens die De Muziektuin ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:

3.1. Google De mailings worden verzonden met Google Mail. 

3.2. Host email De e-mail van de bedrijfsnaam wordt gehost bij Digitale Zaken. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Digitale Zaken.

3.3. Host website en back ups De website en back-ups van de website worden gehost bij Digitale Zaken. Gegevens die jij achterlaat op de website van bedrijfsnaam zijn op de servers van Digitale Zaken opgeslagen.

3.4 Rabobank. De bank ontvangt bankrekeningnummers, gekoppeld aan namen om de financiële verwerking ten uitvoer te brengen

3.5 De Muziektuin: De Muziektuin gebruikt bundlebit voor de cursisten-administratie. Bundlebit is een product van Digitale Zaken.

 1. OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Muziektuin, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

4.1. Het versturen mailings

De mailings worden verzonden met Google Mail. Vanaf het moment dat jij je aanmeldt voor een les, wordt jouw e-mailadres en (voor)naam gebruikt voor het versturen van mailings t.b.v. de (afgenomen) diensten van de Muziektuin. Je kunt je ten allen tijde afmelden voor mailings d.m.v. een reply op het bericht waarin je aangeeft de mailings niet meer te willen ontvangen. Je wordt dan verder niet meer geïnformeerd over de diensten van De Muziektuin. Wees ervan bewust dat de mailings  (ook) informatie over start van lessen, uitvoeringen etc. betreft.

4.2.  Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met De Muziektuin via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.3 Foto en beeldmateriaal

Tijdens de aanmelding voor je les(sen) vragen we je toestemming om foto-, audio en beeldmateriaal te maken en te verspreiden voor promotiedoeleinden en gebruik op onze webpagina’s en (social)media. Dit doe je door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden waarin een artikel over het gebruik van foto, audio en beeldmateriaal in is opgenomen.  Deze toestemming loopt af na elk cursus seizoen (zomer tot zomer) en wordt verlengd bij continuering van de lessen. Er geldt geen maximum bewaartermijn. Je hebt altijd het recht  foto-, audio en beeldmateriaal te laten verwijderen, voor zover binnen de redelijke mogelijkheden van de Muziektuin. Indien je foto-, audio en beeldmateriaal wilt laten verwijderen stuur je een mail naar info@muziektuin.nl waarin je aangeeft welk foto-, audio en beeldmateriaal je wilt laten verwijderen. 

4.3. Analytics

Gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 1. BEVEILIGING

De persoonsgegevens die door De Muziektuin of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via eerder genoemde software en dienstverleners en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze twee staps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar De Muziektuin. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van De Muziektuin privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

 1. JOUW RECHTEN

6.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Muziektuin vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Muziektuin. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens

6.2 Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door De Muziektuin. 

6.3 Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Muziektuin opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient De Muziektuin al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4 Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Muziektuin vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Hier kunnen consequenties aan verbonden zijn sommige gegevens die De Muziektuin bewaard, noodzakelijk zijn om diensten aan jou te kunnen leveren. 

6.5 Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat De Muziektuin niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat De Muziektuin  jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via mailadres info@muziektuin.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 1. PLICHTEN

De Muziektuin verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Muziektuin via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om offertes/bevestiging van aanmelding te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Muziektuin de betreffende dienst niet aanbieden/uitvoeren. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De Muziektuin met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.  De Muziektuin behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Muziektuin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Muziektuin te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

De Muziektuin

info@muziektuin.nl